Bezpieczeństwo

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Klient/usługobiorca przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk. Należy poinstruować klienta, w jaki sposób skutecznie myć oraz dezynfekować ręce oraz dopilnować, aby każdorazowo wykonał te czynności poprawnie. Rekomenduje się zainstalowanie bezdotykowych automatów z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Klient/usługobiorca powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Klient/usługobiorca przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 • w stosunku do pracowników salonu:
 1. regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z załączoną instrukcją. Osuszanie wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych.
 2. unikanie dotykania twarzy,
 3. obowiązkowe noszenie przyłbic bądź jednorazowych maseczek przez masażystów oraz rekomendowane noszenie rękawiczek, kiedy to możliwe.
 4. dezynfekcja stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca – każdorazowo po wizycie klienta/usługobiorcy,
 5. sprzątanie i mycie podłóg – na bieżąco w miarę potrzeb,
 6. utrzymywanie toalet w czystości, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych w toaletach;
 • w stosunku do klientów/usługobiorców:
 1. obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów/usługobiorców za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy,
 2. zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku,
 3. dezynfekcja rąk przed i po wizycie w gabinecie,
 4. ograniczenie czasu spędzanego przez klientów/usługobiorców w salonie
  do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi;
 • związane z warunkami pracy:
  zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie – minimum 1,5 metra pomiędzy klientami. Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta ekrany ochronne (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami; przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza, łatwo poddającego się czyszczeniu i mieć minimalny wymiar 2 m x 1,5 m.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca),
 2. wywietrzenie pomieszczenia, jeśli jest taka możliwość,
 3. od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta/usługobiorcy powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.